چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

BASE

افتتاحیه کنگره

۹:۲۰ - ۸:۰۰

نشست ویژه

دکتر شاهین آخوندزاده

دکتر مسعود حبیبی

دکتر مریم صداقت

دکتر علی منتظری
رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی
۹:۴۰ - ۹:۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر ساتیا دورایسوامی
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
۹:۵۵ - ۹:۴۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر کوروش اعتماد
مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت
۱۰:۱۰ - ۹:۵۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر علی اکبری ساری
رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت
۱۰:۲۵ - ۱۰:۱۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر فرشید رضایی
مدیر دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
۱۰:۴۰ - ۱۰:۲۵

پذیرایی

۱۱:۰۰ - ۱۰:۴۰

نشست اول: سبک زندگی؛ فعالیت بدنی

دکتر رامین کردی

دکتر حسین یاری

دکتر مریم سلک غفاری

دکتر رامین کردی
استاد پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نیم رخ فعالیت بدنی ایرانیان

۱۱:۱۵ - ۱۱:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر طاهره سماوات
کارشناس مسئول بیماری‌های قلبی عروقی دفتر بیماری‌های غیرواگیر

فعالیت بدنی و بیماری های قلبی و عروقی

۱۱:۳۰ - ۱۱:۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر منیژه سلیمانی فر
عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم

سبک زندگی و اختلالات اسکلتی و عضلانی

۱۱:۴۵ - ۱۱:۳۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر حسین شهنازی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تأثیر برنامه آموزش بهداشت متناسب با سبک زندگی مرتبط با چاقی دانش آموزان ابتدایی دارای اضافه وزن: یک مطالعه مداخله ای مبتنی بر مدرسه

۱۲:۰۰ - ۱۱:۴۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر مریم واشقانی فراهانی
استادیار پزشکی قانونی

بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان پزشکی شهر تهران

۱۲:۱۵ - ۱۲:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر حبیب اله یاری بیگی
استادیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پاتوفیزیولوژی مقاومت به انسولین مرتبط با عدم فعالیت بدنی: مرور مکانیسمی نظری شواهد بالینی

۱۲:۳۰ - ۱۲:۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر محسن جاویدی
دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دانشکده علوم ورزشی و سلامت شهید بهشتی

مکانیسم های کاهش فشارخون ناشی از تمرینات ورزشی ایزومتریک

۱۲:۴۵ - ۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر نرگس کشتکار
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

اثرات ورزش بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به ویروسHIV مثبت

۱۳:۰۰ - ۱۲:۴۵

ناهار و نماز

۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰

پنل: سبک زندگی و بیماری های غیر واگیر

۱۵:۰۰ - ۱۴:۰۰
دکتر علیرضا مهدوی
معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر رامین کردی
استاد پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر محمد مرادی
مدیر برنامه فعالیت بدنی دفتر بیماری‌های غیرواگیر و دکترای آموزش بهداشت
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشست دوم: سبک زندگی ؛ فعالیت بدنی

دکتر منیژه سلیمانی فر

دکتر علیرضا شهاب

دکتر علی کاشی

دکتر حسین یاری
عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم

تاثیر فعالیت جسمانی روی موربیدیتی و مورتالیتی: شواهد موجود و زمینه های تحقیقاتی

۱۵:۱۵ - ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر علی کاشی
عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

توسعه رفتارهای حرکتی برای بهبود تندرستی

۱۵:۳۰ - ۱۵:۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر محسن سرحدی
...

کاردرمانی و سبک زندگی سالم

۱۵:۴۵ - ۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
سجاد عبدالهی
کارشناسی ارشد، گروه اسیب شانسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی ارتباط اختلالات پوسچرال با درصد چربی (BF%)، شاخص توده بدن (BMI)، وزن خالص بدن(LBM) و نسبت محیط کمر به محیط لگن (WHR) در کارمندان مرد شهرداری

۱۶:۰۰ - ۱۵:۴۵

نشست سوم: سبک زندگی؛ فناوری های نوین

دکتر حسام الدین علامه

دکتر محسن فاتح

دکتر محمد زارع نژاد

دکتر حسام الدین علامه
مدیر گروه انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

بحران سالمندی و نقش فناوری ها در سبک زندگی سالمندان

۱۶:۱۵ - ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر امید شبستری
استادیار دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

سلامت دیجیتال و سبک زندگی

۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۵
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر هاله فاتح
عضو گروه انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی کاربردها، مزایا و چالش ها

۱۶:۴۵ - ۱۶:۳۰
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دکتر محمد ایمان مخلصپور اصفهانی
عضو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه میشیگان

تکنولوژی های پوشیدنی برای سبک زندگی فعال

۱۷:۰۰ - ۱۶:۴۵

پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

نشست اول: سبک زندگی؛ سلامت روان

دکتر مریم صداقت

دکتر حمید پورشریفی

دکتر امیر للـه گانی

دکتر مریم صداقت
عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم

تاثیر سبک زندگی دوره کودکی بر اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکی و نوجوانی

۸:۴۵ - ۸:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر سینا قاسمی
عضو گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سالم

روانپزشکی مبتنی بر سبک زندگی

۹:۰۰ - ۸:۴۵
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
مریم کوشا
دانشجو دکترا رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقش سیاستهای اجتماعی در برقراری و تداوم روابط اجتماعی موثر بر کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از سرطان پستان

۹:۱۵ - ۹:۰۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
فاطمه زارع مبینی
استادیار مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اهمیت مدیریت استرس در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

۹:۳۰ - ۹:۱۵

پنل: سبک زندگی سالم مبتنی بر واقعیت های زندگی

۱۰:۳۰ - ۹:۳۰
دکتر حمید یعقوبی
دانشیار، روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر حمید پورشریفی
دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر بهروز دولتشاهی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر ناصر صبحی قراملکی
دکتری تخصصی روان‌شناسی
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دانشیار، روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

پذیرایی

۱۱:۰۰ - ۱۰:۳۰

نشست دوم: سبک زندگی ؛ سلامت روان

دکتر احمد علی نوربالا

دکتر عبدالرحمن رستمیان

دکترخسرو صادق نیت

دکتر علیرضا بهرامی

دکتر احمد علی نور بالا
دانشیار گروه روانپزشکی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیمای سلامت روان ایرانیان

۱۱:۱۵ - ۱۱:۰۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر عبدالرحمن رستمیان
فوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خودمراقبتی و آموزش بیمار در نظام سلامت

۱۱:۳۰ - ۱۱:۱۵
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر خسرو صادق نیت
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نقش خواب سالم در پیشگیری و درمان بیماری ها

۱۱:۴۵ - ۱۱:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
نازنین بیات
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

بررسی تاثیر آموزش های سبک زندگی سالم بر افزایش آگاهی مراقبین سالمندی در شهر تهران:  ارتقاء کیفیت زندگی سالمندی

۱۲:۰۰ - ۱۱:۴۵
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر آذرخش مکری
استادیار گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تغییر سبک زندگی؛ شدنی یا محال

۱۲:۳۰ - ۱۲:۰۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
لیلا اسدی
دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اهمیت مدیریت استرس در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

۱۲:۴۵ - ۱۲:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
زهراالسادات اسدی
استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آجا

بررسی گرایش به قلیان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در دانشجویان پسر

۱۳:۰۰ - ۱۲:۴۵
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
ثریا نجاتی
مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی تاثر آموزش بر ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین دانشجویان علوم پزشکی

۱۳:۱۵ - ۱۳:۰۰

ناهار و نماز

۱۴:۰۰ - ۱۳:۱۵

نشست سوم: سبک زندگی؛ تغذیه

دکتر کوروش جعفریان

دکتر محمد مهدی احمدیان

دکتر محسن فاتح

دکتر کوروش جعفریان
سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

نیم رخ تغذیه ایرانیان: آنچه هست – آنچه باید باشد

۱۴:۱۵ - ۱۴:۰۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر محمد مهدی احمدیان عطاری
رئیس دانشکده داروسازی دانشکده علوم پزشکی البرز

تغذیه و بیماری های اعصاب و روان

۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۵
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر اسدالله رجب
رئیس انجمن دیابت ایران

پیشگیری و کنترل دیابت چاقی

۱۴:۴۵ - ۱۴:۳۰
پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر مهران رحیملو
استادیار علوم تغذیه و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

بررسی ارتباط پیروی از الگوی رژیم غذایی کاهنده فشار خون (DASH ) و نیز رژیم مدیترانه ای با بروز فشار خون در جمعیت اصفهان: یک مطالعه جمعیتی بزرگ

۱۵:۰۰ - ۱۴:۴۵

پنل:  نقش فرد و محیط غذایی در سبک زندگی و انتخاب های غذایی سالم

۱۶:۳۰ - ۱۵:۰۰
دکتر نسرین امیدوار
استاد تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی مفاهیم پایه و اهداف پانل

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر آرزو حقیقیان
استادیار علوم تغذیه گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویژگی ها و مهارت های فردی و انتخابهای غذایی سالم

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر دل آرام قدسی
استادیار علوم تغذیه گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نقش قیمت و محیط اقتصادی در انتخاب غذایی و سبک زندگی سالم

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر مریم امینی
استادیار علوم تغذیه گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاثیر رسانه ها و بازاریابی غذایی برسبک زندگی انتخاب های غذایی سالم

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
استادیار علوم تغذیه گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نقش دولت ها در ارتقای محیط غذایی و کیفیت مواد غذایی در دسترس

BASE

اختتامیه

۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰