با تشکر از ثبت نام شما در اولین کنگره سبک زندگی سالم، خواهشمند است توجه داشته باشید:

  1. ثبت نام در کنگره و بهره مندی از بخش های علمی آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.
  2. در پایان کنگره به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت اعطا خواهد شد.
  3. آخرین مهلت ثبت نام پایان روز 25 مهرماه 1401 می باشد.