با تشکر از مشارکت شما در اولین کنگره سبک زندگی سالم خواهشمند است پیش از تکمیل فرم ارسال مقاله، موارد زیر را مطالعه فرمایید:

  1. چکیده مقاله و مشخصات نویسندگان باید به زبان فارسی درج شود.
  2. وابستگی سازمانی ارائه دهنده مقاله باید مطابق فرمول مندرج در زیر قسمت مربوطه درج شود.
  3. درج چکیده مقاله محدود به حداکثر ۵۰۰ کلمه می باشد.